Magyar tarsza (Isophya costata)

A magyar tarsza (Isophya costata) Kárpát-medencei endemizmus (kizárólag itt él a világon), fokozottan védett és egyben kiemelt közösségi jelentőségű (Natura 2000) állatfajunk. A faj elsősorban kétszikűekben gazdag löszgyepekben és sztyepréteken él, de ezekhez kapcsolódó kaszálóréteken, lápréteken is megtelepedhet. Sopron környékén … Magyar tarsza (Isophya costata) részletei…