Fertő I. rész – A Fertő tó kialakulása

A Fertő tó a zárt, lefolyástalan sztyeptavak legnyugatibb képviselője, különleges természeti adottságaival, egyedülálló természeti értékeivel páratlan értéket képvisel. Most induló sorozatunkban bemutatjuk a tó keletkezését, a vízrajzát, a szabályozására tett kísérleteket és különleges élővilágát. A Fertő tó keletkezésével kapcsolatban számos … Fertő I. rész – A Fertő tó kialakulása részletei…

Egy érdekes térkép 1781-ből

A Rába szabályozási, illetve a Fertő tó és a Hanság lecsapolási tervének keretében 1781-ben készült el a Fertő, a Hanság és a Tóköz térképe. A térképen jól látszik, hogy a lecsapolások előtt a Fertő és a Hanság egységes vízrendszert alkotott, a tó medre pedig sokkal nagyobb, mint a jelenlegi, a nádas öv pedig szinte jelentéktelen kiterjedésű volt . Egy érdekes térkép 1781-ből részletei…

Magyar tarsza (Isophya costata)

A magyar tarsza (Isophya costata) Kárpát-medencei endemizmus (kizárólag itt él a világon), fokozottan védett és egyben kiemelt közösségi jelentőségű (Natura 2000) állatfajunk. A faj elsősorban kétszikűekben gazdag löszgyepekben és sztyepréteken él, de ezekhez kapcsolódó kaszálóréteken, lápréteken is megtelepedhet. Sopron környékén … Magyar tarsza (Isophya costata) részletei…