Fertő I. rész – A Fertő tó kialakulása

A Fertő tó a zárt, lefolyástalan sztyeptavak legnyugatibb képviselője, különleges természeti adottságaival, egyedülálló természeti értékeivel páratlan értéket képvisel. Most induló sorozatunkban bemutatjuk a tó keletkezését, a vízrajzát, a szabályozására tett kísérleteket és különleges élővilágát. A Fertő tó keletkezésével kapcsolatban számos … Fertő I. rész – A Fertő tó kialakulása részletei…

A Potzmann Kogl, avagy Pihenőkereszt melletti gyep

Sopron egyik ékszeres doboza a Pihenőkereszt melletti Potzmann Kogl, mely sajnálatos módon jelenleg nem élvez természetvédelmi oltalmat, de ennek ellenére fennmaradt a kiskertek és szőlők között. A régi katonai térképek alapján a XX. század elejéig a mai Szárhalmi-erdőhöz csatlakozva erdő … A Potzmann Kogl, avagy Pihenőkereszt melletti gyep részletei…

Egy érdekes térkép 1781-ből

A Rába szabályozási, illetve a Fertő tó és a Hanság lecsapolási tervének keretében 1781-ben készült el a Fertő, a Hanság és a Tóköz térképe. A térképen jól látszik, hogy a lecsapolások előtt a Fertő és a Hanság egységes vízrendszert alkotott, a tó medre pedig sokkal nagyobb, mint a jelenlegi, a nádas öv pedig szinte jelentéktelen kiterjedésű volt . Egy érdekes térkép 1781-ből részletei…

Tengermelléki káka (Schoenoplectus litoralis)

A palkafélékhez tartozó tengermelléki káka (Schoenoplectus litoralis vagy Scirpus litoralis) elsősorban a Földközi-tenger mentén elterjedt faj. Magyarországon a Hévízi-tóból, a Fertő tóból és a Velencei-tóból ismeretes. A Hévízi-tóban elsőként megtaláló Glück felvetette (Glück 1919), hogy a faj melegkori reliktum lehet, de ezt többen kétségbe vonják, és valóban, az sem zárható ki, hogy a vonuló vízimadarak hurcolták be a XIX. században. A fertői állományt 1962-ban találta meg Tóth László és Szabó Ernő (Tóth & Szabó, 1962) a Hegykői-öböl nádasának szegélyében, majd két évtizeddel később Padisák (1982) említi meg előfordulását a Rákosi-öböl). Az 1990-es évektől állnak rendelkezésre részletesebb adatok a faj előfordulásairól, … Tengermelléki káka (Schoenoplectus litoralis) részletei…

A Liget-patak menti TT és az Ikva-patak menti TT

A Soproni-medencében, az Ikva-, a Liget-, és a Sós-patak mentén egykor nagy kiterjedésű láprétek és mocsárrétek lehettek, kisebb-nagyobb facsoportokkal, a patakok mentén keskeny puhafaligetekkel. A magasabban fekvő, viszonylag könnyen művelhető területeket már nagyon korán felszántották, az 1700-as évek végén már … A Liget-patak menti TT és az Ikva-patak menti TT részletei…